Portal Piatek - 15 listopada 2019 Amielii, Idalii, Leopolda      "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
UNIEWAŻNIONY - Przetarg nieograniczony na "Budowę wodociągu POGÓRZE - wzdłuż ulic Dobczyckiej i Zyblikiewicza w Wieliczce oraz w Rożnowej" - UNIEWAŻNIONYPowrót

UNIEWAŻNIENIE
postępowania o udzielenie zamówienia na
"Budowę wodociągu Pogórze – wzdłuż ulic Dobczyckiej i Zyblikiewicza w Wieliczce oraz w Rożnowej"Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami/ postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego unieważnia się przed upływem terminu składania ofert.
Powodem unieważnienia przetargu nieograniczonego,którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 60 000 euro jest nieprzekazanie ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych celem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zgodnie z art. 40 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami/jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 60 000 euro, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Prezesowi Urzędu.

Wieliczka, dn.07.09.2006r.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl