Portal Niedziela - 20 wrzesnia 2020 Eustachego, Faustyny, Renaty     "Sprawiedliwi mało mówią, a wiele czynią" - Z Talmudu
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miechowie na os. Gen Sikorskiego oznaczonej numerem porządkowym 13Powrót

Miechów 28.03.2006r
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie z siedzibą przy ul.Sienkiewicza 25 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miechowie na os. Gen Sikorskiego oznaczonej numerem porządkowym 13.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 12 czerwca 2006 R. O GODZ. 1000
W POKOJU 49 TUTEJSZEGO URZĘDU
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem handlowym o powierzchni użytkowej 856.30 m2 , oznaczona numerem ewidencyjnym 1958/9 o powierzchni 0.3125 ha.
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI 657290.00 zł. (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt zł.)
w tym wartość budynku 507946.00 zł. (pięćset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć )
wartość gruntu 149344.00 zł. (sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery)
DO CENY GRUNTU OSIĄGNIĘTEJ W PRZETARGU ZOSTANIE DOLICZONY
PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 22%.
Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Miechów.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Miechów zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/179/2000 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 czerwca 2000 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze istniejące zabudowy mieszkaniowej, obszar potencjalnych uzupełnień funkcji mieszkaniowej i usług podstawowych.
Nieruchomość objęta jest KW 56411, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV wolne od obciążeń.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta Miechów na Os.Gen.Wł.Sikorskiego, działka o kształcie nieregularnym, położona w terenie pofałdowanym z bezpośrednim dostępem do drogi.
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna od strony południowej i wschodniej oraz jednorodzinna od strony zachodniej.
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, parterowym pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 856.30 m2 oraz częściowo parkingami o nawierzchni utwardzonej.
Konstrukcja budynku szkieletowa. Ściany zewnętrzne z pustaków, nieocieplone, ściany wewnętrzne działowe z cegły. Połacie dachowe kryte blachą fałdowaną ocieplone wełną mineralną. Okna i bramy stalowe. Tynki zewnętrzne cementowo wapienne. Posadzki z płytek ceramicznych, w części magazynowej betonowe. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Szkieletowa konstrukcja budynku zapewnia swobodę w aranżacji wnętrz i możliwość dostosowania powierzchni do potrzeb użytkownika.
Stan techniczny budynku dobry.
Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium w wysokości 40000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do dnia 7 czerwca 2006r. do godz.1500 - na konto Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie Nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014 Krakowski Bank Spółdzielczy o/Miechów (liczy się data uznania na rachunku).
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomości wadium wniesione w pieniądzu sprzedający zwraca bez oprocentowania. Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium dla Oferentów, Sprzedający przekaże do banku w terminie trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Nieruchomość można oglądać w dniach od 5 do 9 czerwca 2006 roku w godzinach 900 - 1300 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami Komunalnymi.
Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój 35 tel./ 041/ 38-300-40 wew. 28 lub 68,69.


Data publikacji: 2006-03-30
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl