Portal Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Wyposażenie Urzędu Gminy w sprzęt komputerowyPowrót

Bojszowy 07.03.2005r.
Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o warto¶ci do 60.000 euro na: ”Wyposażenie Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy ”


1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie (po wcze¶niejszym złożeniu wniosku o jej przekazanie) w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, pokoju nr 10.
3.Zamówienie obejmuje dostawę:

3.1 DWANA¦CIE ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

1. Procesor minimum : Celeron 2,8 GHz
2. Pamięć RAM minimum : 256 MB RAM
3. Typ obudowy : MicroTower
4. Pojemno¶ć dysku minimum : 40 GB
5. Sterownik dysku : ULTRA ATA \ 100
6. Minimalna wielko¶ć pamięci RAM : 1 GB
7. Chipset płyty głównej : SIS661
8. Zintegrowana karta graficzna.
9. Zintegrowana karta sieciowa 10/100 Mb/s
10. Zintegrowana karta dĽwiękowa
11. Napęd CD-ROM
12. Napęd FDD
13. Zł±cza zewnętrzne minimum :
- 6 gniazd USB
- PS2,
- Klawiatura,
- 1xparallel,
- RJ45,
- szeregowe,
Gwarancja 36 miesięcy.
System operacyjny Windows XP Professional

Specyfikacja monitora LCD:

Przek±tna ekranu : 17 cali
Minimalna rozdzielczo¶ć : 1024x768 pikseli
Czas reakcji matrycy minimum : 16ms

Gwarancja : 36 miesięcy

3.2 Dwana¶cie pakietów biurowych OFFICE PROFESIONAL
4.Nie dopuszcza się składania ofert czę¶ciowych.
5.Nie dopuszcza się możliwo¶ci składania oferty wariantowej.
6.Termin wykonania zamówienia – 15.04.2005r.
7.Oferty mog± złożyć wszystkie podmioty które nie podlegaj± wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ustawy „Prawo zamówień
publicznych” (Dz.U. z 2004r, nr 19, poz.177).
8.Wymagane wadium – 2.000 PLN.
9.O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do
dnia 23.03.2005r. do godz. 14.00.
11.Otwarcie ofert nast±pi w dniu 23.03.2005r. o godz.14.20 w siedzibie zamawiaj±cego.
12.Termin zwi±zania ofert± – 30 dni.

Data publikacji: 2005-03-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 10
Odrzucono ofert: 5
Cena najtanszej: 42 602,40 zł brutto
Cena najdrozszej: 52 793,74 zł brutto


Przedsiębiorstwo "VIST II"
44-100 Gliwice
ul. Barlickiego 3
cena ofertowa: 42 602,40 zł brutto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl