Portal Niedziela - 22 pazdziernika 2017 Halki, Filipa, Przybysława     "Kto chce rozkoszować się radością - musi ją dzielić. Szczęście bowiem narodziło się jako jedno z bliźniat " - George Gordon Byron
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Nasz Dziennik
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 12,36 m2 na parterze w budynku przy ul.Zdrojowa 2 będącego własnością Miasta Szczawnica znajdującego się na działce ewid. zmod. nr 1467/2 naPowrót

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 12,36 m2 na parterze w budynku przy ul.Zdrojowa 2 będącego własnością Miasta Szczawnica znajdującego się na działce ewid. zmod. nr 1467/2 na okres 3 lat w terminie do 31.03.2008 r. z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

Lokal posiada WC i umywalkę.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2005 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103.
Wywoławcza kwota czynszu najmu wynosi 1.000,00 zł + 22% podatku VAT miesięcznie płatna do dnia 10-go każdego miesiąca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 200,00 zł na konto Urzędu Miasta Szczawnica PKO BP S.A. o/Szczawnica Nr 74 102034660000960200043828
do dnia 07.03.2005 r. (poniedziałek)
Do przetargu mogą przystąpić osoby legitymujące się dowodem wpłaty.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet kwoty czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie do dnia 17.03.2005 r. wadium przepada na rzecz Miasta Szczawnica.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca
się po zakończeniu przetargu.
Z warunkami przetargu oraz projektem umowy można zapoznać się w Referacie IKOŚ Urzędu Miasta Szczawnica ul.Szalaya 103 pok.Nr 15 w godzinach pracy Urzędu, tel./0-18/262 22 03 w. 30
Wynajmujący zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Szczawnica 22.02.2005 r.
Burmistrz Miasta
Roman TrojnarskiData publikacji: 2005-03-02
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl