Portal Poniedziałek - 17 grudnia 2018 Jolanty, Łukasza, Olimpii     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Publikacja ogłoszeń i informacji Urzędu Gminy Czernica w gazecie...Powrót

Czernica, dnia 10 stycznia 2005r.
L.dz. 341/P-03/2005
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 60 000 euro
na

Publikacja ogłoszeń i informacji Urzędu Gminy w Czernicy w Gazecie ......................................................................................


1. Wymagany termin realizacji zamówienia : luty 2005r do grudzień 2006r.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia / nieodpłatnie / można odebrać
w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 / pokój nr 28 / - w godz. 9.00 do 14.00
lub za zaliczeniem pocztowym.
3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
Pani Jadwiga Michalak / pokój nr 28/ tel. 071- 318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica / w godz. 9.00 – 14.00 /
4. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
a/ spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych / Dz. U nr 19, poz. 177 /
b/ spełniają wymagania określone w SIWZ
5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 26.01.2005r.
do godziny 11.00
6. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, sala nr 19, dnia 26.01.2005r. o godz. 11.10
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
9. Kryteria oceny ofert – cena 100 %
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Data publikacji: 2005-01-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl