Portal ¦roda - 30 wrzesnia 2020 Geraldy, Honoriusza, Wery    "Granica między dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludˇmi, ale przez człowieka" - autor nieznany
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Sprzedaż działek gruntuPowrót

OGŁOSZENIE

z dnia 10.12.2004r.

w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomo¶ci gruntowych niezabudowanych położonych w ¦wierczyńcu.

Wójt Gminy Bojszowy

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomo¶ci gruntowych niezabudowanych z możliwo¶ci± podł±czenia w podstawowe media. Działki położone s± w ¦wierczyńcu przy ul. Barwnej – druga linia zabudowy, zapisane s± w KW nr 21990 S±du Rejonowego Tychy. Zgodnie z decyzj± o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opisane nieruchomo¶ci przeznaczone s± do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
W ewidencji gruntów działki oznaczone s± jako użytki rolne z możliwo¶ci± wył±czenia.


NR DZIAŁKI : 1101/140
POW. w m2 : 1280
CENA zł : 55.100,-
WADIUM zł. : 5.510,-


NR DZIAŁKI : 1102/140
POW. w m2 : 1260
CENA zł : 54.200,-
WADIUM zł. : 5.420,-


NR DZIAŁKI : 1098/140
POW. w m2 : 1314
CENA zł : 56.600,-
WADIUM zł. : 5.660,-


NR DZIAŁKI : 1099/140
POW. w m2 : 1299
CENA zł : 55.900,-
WADIUM zł : 5.590,-

Nieruchomo¶ci te s± wolne od obci±żeń na rzecz osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2005r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35.
Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22% podatku Vat.
Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu bankowego w terminie do dnia 17.01.2005r. na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001.
Wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu bez odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.
Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 3, tel. 21-89-366 w.107.

Data publikacji: 2004-12-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Do przetargu dopuszczono 1 osobę, która wpłaciła wadium na 4 działki. W wyniku przetargu sprzedano wszystkie działki, na które wpłacono wadium: cena wywoławcza działek wynosiła 221,800 zł, w przetargu osi±gnięto cenę 224 040,00 zł
Nabywc± 4 działek zostali Anna i Andrzej Baron. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl