Portal Niedziela - 17 lutego 2019 Donata, Gizeli, Łukasza      "Człowiek szuka miłości, bo w głebi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym". Jan Paweł II
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Ogłoszenie o naborze ofertPowrót

OGŁOSZENIEWójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki
ogłasza nabór ofert
zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego:
www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl

************

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego : GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ul. Ząbkowicka nr 26
Kod: 57-230 Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki
tel. 074/ 8162-011 do 012, fax. 074/8173-361
e-mail:gmina@kamieniec-zabkowicki.iap.pl
oraz
strona internetowa gminy: www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl
NIP 887 – 16 – 35 – 266 REGON 890718449


*******************
1. Zamawiający ogłasza nabór ofert na wykonawstwo projektu organizacji ruchu na drogach gminnych Kamieńca Ząbkowickiego zgodnie wytycznymi Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku ( Dziennik Ustaw nr 177, poz.1729 - § 5 ust. 1).
2. W ofercie należy podać:

Ř Proponowane warunki rozliczenia finansowego za opracowanie projektu

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- kserokopia, potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
- kserokopia zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność wykonawcy do Izby na dzień składania ofert.

4. Termin naboru ofert upływa z dniem 31 stycznia 2005 roku.
5. Oferty należy składać w sekretariacie – I-sze piętro Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w godzinach urzędowania z dopiskiem na kopercie „ Nabór ofert do opracowania projektu”


Kamieniec Ząbkowicki, dnia 10 grudnia 2004 roku.

Data publikacji: 2004-12-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl