Portal ¦roda - 21 pazdziernika 2020 Celiny, Hilarego, Janusza     "Największym urokiem ¶wiata jest urok drugiego człowieka" - Zofia Nałkowska
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Jaworzna - Mordarka"Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gmina LASKOWA, 34-602 Laskowa, -- 643 /-, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. LIMANOWSKI, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 000540392, oglasza przetarg nieograniczony na Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Jaworzna - Mordarka". (PKWiU: 90.23.1)

Miejsce realizacji: Jaworzna.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
utrzymanie dróg gminnych

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 90.23.1

Termin realizacji (wymagany): 15.11.2004-15.04.2005

Termin realizacji (pozadany): 15.11.2004-15.04.2005

Wadium: 0,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 9


Cena formularza wynosi: 12,20 zl z VAT

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Marek Greń , e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-68, lok.: pok. nr 11, w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 1 (sekretariat).

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-10-29 o godzinie 9:30.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-10-29 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 17 ( sala konferencyjna).

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamowienia

Data wprowadzenia przetargu: 2004-10-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl