Portal ¦roda - 22 listopada 2017 Cecylii, Jonatana, Marka      "Największ± satysfakcj± w życiu jest ¶wiadomo¶ć, że się nikogo nie skrzywdziło". Anyfanes
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Nasz Dziennik
   PRZETARGI
Wykonanie parkingu przed cmentarzem w MiędzyrzeczuPowrót


Przedmiot przetargu: Wykonanie parkingu przed cmentarzem w Międzyrzeczu
Data ogloszenia przetargu: 2002-08-19Adres przedmiotu przetargu:
gmina Bojszowy

Zakres przetargu: budowa, dostawa, dzierzawa, wynajem, ect. Montaz,
sprzedaz, udzial w spolkach, uslugi, zakup, zatrudnienieRodzaj przetargu: dwustopniowy, licytacja, nieograniczony pisemny,
nieograniczony ustny, nieograniczony z zachowaniem konkurencji, ograniczony
pisemny, ograniczony ustny, zamowienie z wolnej reki, zaproszenie do rokowan,
zapytanie o cene.Termin skadania ofert: 2002-08-27Termin otwarcia ofert:
2002-08-27Cena wywolawcza:Wadium:Uwagi:


Zamówienie obejmuje wykonanie robót wg następuj±cej technologii:

1. usunięcie warstwy humusu o grubo¶ci 30 cm

2. ułożenie warstwy ods±czaj±cej z piasku, grubo¶ć warstwy 20 cm

3. ułożenie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego o grubo¶ci
20 cm

4. ułożenie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego o grubo¶ci
10 cm

5. ułożenie krawężnika drogowego na ławie betonowej o długo¶ci 80 mb

6. wykonanie dwóch studni ¶ciekowych o głęboko¶ci 2,5 m, ¶rednicy 1000
mm

7. wykonanie w/w robót na powierzchni 648 m2

8. termin realizacji 31.10.2002r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawieraj±c± parametry przedmiotu
zamówienia odebrać można w sekretariacie w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach
ul. Gaikowa 35.

Oferty należy składać w sekretariacie zamawiaj±cego do dnia 27.08.2002r.
do godz. 13.00. Oferty, które wpłyn± poczt± pn w/w terminie nie będ± rozpatrywane.Otwarcie ofert nast±pi w dniu 27.08.2002r. w siedzibie zamawiaj±cego
o godz. 14.00. W przetargu mog± uczestniczyć oferenci, którzy złoż± o¶wiadczenie
zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.Iinformacje i kontakt: Anna Klimza - Kierownik Ref. Gospodarki
Komunalnej, tel. (032) 21-89-366 w godz. 7.30 - 15.00.
 


 
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl