Portal Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Budowę rurociągu tłocznego pomiędzy Bojszowami Powrót


Przedmiot przetargu: budowę rurociągu tłocznego pomiędzy Bojszowami
a Bojszowami Nowymi o śr. 160 mm i dł. 3207 m.b. od pompowni planowanej
P3 do pompowni istniejącej P1 wraz z robotami towarzyszącymiData ogloszenia przetargu:Adres przedmiotu przetargu: gmina BojszowyZakres przetargu: budowa, dostawa, dzierzawa, wynajem, ect. Montaz,
sprzedaz, udzial w spolkach, uslugi, zakup, zatrudnienieRodzaj przetargu: dwustopniowy, licytacja, nieograniczony pisemny,
nieograniczony ustny, nieograniczony z zachowaniem konkurencji, ograniczony
pisemny, ograniczony ustny, zamowienie z wolnej reki, zaproszenie do rokowan,
zapytanie o cene.Termin skadania ofert: 2002-08-26Termin otwarcia ofert:
2002-08-26Cena wywolawcza:Wadium:
10 000 złUwagi:Miejsce realizacji: rurociąg pomiędzy Bojszowami (pompownia P1)
a Bojszowami Nowymi (pompownia P3).

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.Termin realizacji (wymagany) - 2003.04.30.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 95%

termin płatności - 5%

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach (ZP-190) dotyczące tego postępowania
zostało opublikowane w BZP 57/2002, poz. 18995.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 35 zł) można odebrać
w siedzibie zamawiającego, lok.: 7 lub za zaliczeniem pocztowym.


Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 9.Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2002 o godzinie 14:00.Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.08.2002 o godzinie 14:30 w siedzibie
zamawiającego, lok. 20.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.
19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki
dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- posiadają referencje z wykonania min. 2 inwestycji o charakterze kanalizacyjnym
z lat 1999 - 2001.Informacje i kontakt: Bronisław Jasiński - Kier. Referatu Ochrony
Środowiska i Inwestycji, e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl, tel. 032 2189366,
2189183, lok. 7, w godz. 09:00 - 14:00.

  


 
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl