Portal Wtorek - 25 czerwca 2019 Łucji, Witolda, Wilhelma      "Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnica szczęścia". Georges Bernanos
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 969 w Krościenku n.DPowrót

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej powyżej 60 tys.Euro
Zadanie Nr I - budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 969 w km 27+385 do 29+085
Zadanie Nr II -budowa oświetlenia ulicznego w ciągu chodnika j.w.
SIWZ -cena 30 zł dostępna u zamawiającego
Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Zastępca Wójta Janusz Piwoni tel/fax 018 2623077 wew.26
Wadium w postepowaniu 24.000zł, kryterium oceny ofert cena 100%,termin realizacji zamówienia I etap do 25-11-2004r , II etap do dnia 25-06-2005r. Termin składania ofert do 12-08-2004 do godz.9.00 w sekretariacie zamawiającego. Otwarcie ofert dnia 12-08-2004r o godz.10,00 w pok. nr 2 w siedzibie zamawiającego.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych


Data publikacji: 2004-06-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl