Portal Poniedziałek - 17 grudnia 2018 Jolanty, Łukasza, Olimpii     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Docieplenie scian zewnętrznych budynku OSP w NiedxwiedziuPowrótIOGK.340-14/2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź 233, telefon / fax. ( 018 ) 3317002, www.niedzwiedz.iap.pl, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi metodą lekką budynku OSP w Niedźwiedziu.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wadium w tym postępowaniu nie wymagane.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2004.06.30.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 6, pocztą.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Adamczyk, lok. 16, w godz. 8:00-14:00
e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, tel. 018 3317002 w. 315.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 9.

Termin składania ofert upływa dnia 23.04.2004 r. o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2004 r o godzinie 9,15 w Dom Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek (parter - sala narad).

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 3 zadania o wartości , charakterze i złożoności podobnych z zakresem przetargu,


Data publikacji: 2004-04-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 42.999,93 PLN
Cena najdrozszej: 42.999,93 PLN


Usługi Remontowo Budowlane FPUH "LIBBUD"
Poręba Wielka 267, 34-735 Niedźwiedź.
Cena wybranej oferty wynosi 42.999,93 PLN w tym podatek VAT w kwocie 2.813,08 PLN.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl