Portal Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Odbudowa drogi do osiedla HALAMYY w Porębie WielkiejPowrótIOGK.340-13/2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź 233, telefon / fax. ( 018 ) 3317002, www.niedzwiedz.iap.pl, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbudowa drogi do osiedla HALAMY w Porębie Wielkiej zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. PKWiU 45.23.1

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2004.06.30.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 6, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Adamczyk, lok. 16, w godz. 8:00-14:00
e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, tel. 018 3317002 w. 315.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 9.

Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2004 r. o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.04.2004 r o godzinie 10,45 w Dom Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek (parter - sala narad).

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 3 zadania o wartości , charakterze i złożoności podobnych z zakresem przetargu.


Data publikacji: 2004-03-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 119.793,22 zł.
Cena najdrozszej: 121.983,14 zł.


Usługo Transportowe, Zmechanizowane Roboty Ziemne 34-730 Mszana Dolna, ul. Leśna 77. Regon 490682439, tel(018) 3311354.
Cena wybranej oferty wynosi 119.793,22 złotych, w tym podatek VAT w kwocie 7.836,94 zł.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl