Portal Sobota - 19 sierpnia 2017 Emilii, Julinana, Konstancji     "Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroiˇmie." - Fiodor Dostojewski
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Nasz Dziennik
   PRZETARGI
OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ ZADAŃ W LATACH 2004/2008 PRZY UDZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICHPowrót

OGŁOSZENIE

Gmina Kamieniec Z±bkowicki ogłasza nabór ofert na przygotowanie i realizację zadań niżej wymienionych w latach 2004 / 2008 przy udziale Funduszy Europejskich ( akcesyjnych ).
Warto¶ć oferty winna być okre¶lona procentowo w stosunku do warto¶ci inwestycji dla każdego z poniższych punktów oddzielnie.

Zadania:

1/ Odbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Z±bkowickim – III etap ł±cznik wraz z rozbudow± infrastruktury ( gmina posiada projekt oraz aktualne pozwolenie na budowę).
Oferta powinna obejmować koszt wykonania:
ü analizy oraz dokonania ewentualnych zmian w posiadanej dokumentacji technicznej pod k±tem wymogów UE,
ü wniosku o dotację i doprowadzenia do podpisania umowy o dotacji,
ü przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawstwo zgodnie z wymogami UE.


2/ Wodoci±g gminny – Ożary ( gmina posiada projekt techniczny oraz aktualne pozwolenie na budowę).
Oferta powinna obejmować koszt wykonania:
ü studium wykonalno¶ci
ü oceny oddziaływania na ¶rodowisko,
ü analizy oraz dokonania ewentualnych zmian w posiadanej dokumentacji technicznej pod k±tem wymogów UE,
ü wniosku o dotację i doprowadzenia do podpisania umowy o dotacji,
ü przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawstwo zgodnie z wymogami UE.


3/ Wodoci±g gminny – Doboszowice ( gmina posiada projekt techniczny oraz aktualne pozwolenie na budowę).
Oferta powinna obejmować koszt wykonania:
ü studium wykonalno¶ci,
ü ocena oddziaływania na ¶rodowisko,
ü analizy pod k±tem dokonania ewentualnych zmian w posiadanej dokumentacji technicznej pod k±tem wymogów UE,
ü wniosku o dotację doprowadzenia do podpisania umowy o dotację,
ü przygotowania i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonawstwo zgodnie z wymogami UE.

4/ Dobudowa czę¶ci dydaktycznej do istniej±cej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Z±bkowickim.
Oferta powinna obejmować koszt wykonania:
ü opracowanie koncepcji dobudowy,
ü założenia techniczno – ekonomiczne,
ü wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę pod k±tem EU,
ü wniosku o dotację doprowadzenia do podpisania umowy o dotację,

ü przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonawstwo zgodnie z wymogami UE.

Pisemne oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy 57-230 Kamieniec Z±bkowicki ul. Z±bkowicka nr 26 w terminie do dnia 31 stycznia 2004 roku z podaniem „ Oferta na lata 2004/2010”.
Złożone oferty będ± umieszczone w bazie danych Urzędu Gminy przy ewentualnych zawiadomieniach o organizowanych przetargach lub innych procedurach wyłaniania wykonawców.
Wszystkie opracowania musz± być zgodne z wymogami Funduszy UE.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy w Kamieńcu Z±bkowickim tel.074/8162-020 lub 074/8162-026.


Data publikacji: 2003-12-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl