Portal Środa - 19 lutego 2020 Bettiny, Konrada, Mirosława      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Odbudowa zabezpieczenia osiedla Łęg i....Powrót

Odbudowa zabezpieczenia osiedla Łęg i oczyszczalni ścieków od strony potoku „Kamienica
PL01.12.03.01.028 („Projekt”)

Adres przedmiotu przetargu
Kamienica

Data ogłoszenia przetargu
2002-11-22

Zakres przetargu
budowa

Rodzaj przetargu
nieograniczony pisemny

Termin składania ofert
2002-12-09

Termin otwarcia ofert
2002-12-09


Informacje o wadium
12 000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych) – wpłata do dnia 9 grudnia 2002 roku godz. 11:00

Uwagi
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki: - Wykonali w ciągu ostatnich trzech lat minimum 3 roboty o charakterze i wielkości odpowiadającej przedmiotowi przetargu-proponują fakturowanie częściowe do 30% wartości zadania z płatnością do 60 dn i- oferent zatrudnia na stanowiskach robotniczych min. 10 pracowników fizycznych i proponuje na stanowisko kierownika budowy osobę która ma min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w tym min. przez okres 3 lat pełniła funkcję kierownik budowy. - kapitał obrotowy oferenta wynosi minimum 600 000,00zł.

Kontakt w sprawie przetargu
Polska Norma (lub norma ISO) 9001 lub 9002, PKWiU 45.24.1 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych (finansowanie środków Unii Europejskiej – Phare Odbudowa 2001 – EDYCJA II) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: formularz można odebrać: - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr pok. 1 lub za zaliczeniem pocztowym. cena formularza: 20 zł +VAT słownie: dwadzieścia złotych + VAT2) Osoba uprawniona do kontaktów: - Stanisław Magdziarczyk - tel. (018) 3323-004 wew. 35 - Marian Kulig, tel. (018) 3323-004 wew. 23, fax. 3323-051 - e-mail ug_kamienica420@pro.onet.pl
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl