Portal Poniedziałek - 27 marca 2017 Ernesta, Jana, Marka     "Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może go uczynić szczęśliwym." Jan Paweł II
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Białej Tarnowskiej - km.69+880 w miejscowości Biała NiżnaPowrót

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłaszag przetarg nieograniczony
na budowe kładki pieszo-jezdnej na rzece Biała Tarnowska - km. 69+880 w miejscowości Biała Niżna.
Specyfikacja w cenie 10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 1 sierpień 2003 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 1 sierpnia 2003 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu
Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia :
30 październik 2003 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert :
- Cena 100 %.
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publ.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest:Tomasz Chronowski – tel.0-18/ 445-00-29 codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 14.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.Data publikacji: 2003-07-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl