Portal Sobota - 23 marca 2019 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

2005-09-15 Bez dochodzenia za "polskie obozy koncentracyjne"

Określenie "polskie obozy koncentracyjne", zdaniem katowickiej prokuratury rejonowej, jest "niefortunne", aczkolwiek "nieodbiegające od prawdy historycznej". Tym samym prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie wypowiedzi prasowych Andrzeja Rocznioka, lidera Ruchu Autonomii Śląska, w których utrzymywał, że po roku 1945 istniały polskie obozy koncentracyjne.
Kontrowersyjna wypowiedź A. Rocznioka, lidera Ruchu Autonomii Śląska i Związku Ludności Narodowości Śląskiej, została opublikowana w jednym z lokalnych śląskich dzienników na początku czerwca br. W wywiadzie lider RAŚ stwierdził: "Gdy minister spraw zagranicznych RP Adam Rotfeld mówi, że nie było polskich obozów koncentracyjnych zagłady, to przyznajemy mu rację, ale mija się z prawdą, gdy mówi, że nie było polskich obozów koncentracyjnych. Były po roku 1945 m.in. w Jaworznie, Mysłowicach i przebywali w nich Polacy, Ślązacy, Niemcy. Nie upraszczajmy historii. Zmierzmy się z nią".
Takie postrzeganie historii oburzyło Rajmunda Pollaka, radnego Sejmiku Śląskiego, który uznał wypowiedź za godzącą w Naród Polski i Rzeczpospolitą Polską, i złożył w prokuraturze stosowne zawiadomienie. R. Pollak przypominał, że zbrodnie NKWD i UB na Górnym Śląsku po 1945 roku dokonywane były przez ludzi systemu stalinowskiego. Decyzje zapadały w Moskwie, a ich ofiarami byli patrioci polscy - m.in. żołnierze Armii Krajowej, delegaci polskiego rządu emigracyjnego, opozycjoniści, niezależna inteligencja czy przeciwni kolektywizacji chłopi.
Tymczasem prokuratura uznała, że A. Roczniok udzielając wywiadu, "nie miał zamiaru znieważenia narodu polskiego tudzież Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie dla wyrażenia swoich poglądów posłużył się znaną sobie definicją 'obozów koncentracyjnych', z którą spotykał się w literaturze niehistorycznej". Lider RAŚ podkreślał też, że on również jest obywatelem RP i definicja Narodu Polskiego obejmuje także jego.
Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu prokuratura posłużyła się opinią Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Jego przedstawiciel stwierdził, iż używanie nazwy "obozu koncentracyjnego" w odniesieniu do zakładanych na terenie Śląska obozów karnych czy pracy nie jest nadużyciem, gdyż zarówno pojęcie "obóz karny", jak i "obóz pracy" mieści się w zakresie znaczeniowym "obozu koncentracyjnego" jako miejsca przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądowego, dużej liczby osób uznawanych za wrogie wobec władzy. "Użycie sformułowania 'polskie obozy koncentracyjne', jakkolwiek niefortunne, nie odbiega od prawdy historycznej, gdyż takowe obozy były tworzone przez władze sowieckie i komunistyczne władze polskie. Właściwym, choć nie jedynym, byłoby określenie 'komunistyczne obozy pracy' lub 'obozy karne'" - czytamy w uzasadnieniu odmowy wszczęcia dochodzenia sygnowanym przez Bogusławę Szczepanek, asesora Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum - Zachód.
- Pan Roczniok wszem i wobec ogłasza istnienie narodowości śląskiej, przedstawia się jako lider RAŚ, a przed prokuraturą deklaruje przynależność do Narodu Polskiego. Decyzja prokuratury jest bulwersująca. Okazuje się, że można bezkarnie znieważać Naród Polski, co więcej, robi to także przedstawiciel prokuratury - powiedział nam R. Pollak. Podkreślił, że mimo otrzymanych w związku ze sprawą pogróżek nie zamierza zaprzestać działań i złoży zażalenie na decyzję prokuratury.
Marcin Austyn

Zwrot użyty nieprzypadkowo
Komentuje prof. Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego:
Określenia "polskie obozy koncentracyjne" używały bądź używają osoby, które starają się dowieść samodzielnego, czynnego zaangażowania Polaków w realizację ludobójczych planów III Rzeszy. Jest to obraźliwe, co więcej, niezgodne z historyczną rzeczywistością. Próba przeniesienia tego terminu na czasy powojenne świadczy o tym, że osoby posługujące się nim próbują legitymizować okrutny, narzucony siłą Narodowi Polskiemu komunistyczny sowiecki reżim, nadając mu przymioty demokratycznego państwa, co jest oczywistym absurdem.
not. MA

"Nasz Dziennik" 2005-09-15ab

 Aktualności
23/03 [TYLKO U NAS] A. Sobecka: Jest możliwość nowelizacji prawa oświatowego tak, aby wprowadzić zakaz szkodliwej ideologii gender
23/03 Plany pogłębienia jednolitego rynku
23/03 [TYLKO U NAS] Ks. dr R. Ostrowski: Katolickość przedsiębiorcy polega na tym, w jaki sposób odnosi się do rodziny poprzez Boga
23/03 Czeskie koleje uruchamiają połączenie Kraków-Praga
22/03 [TYLKO U NAS] K. Pawłowicz: W czasach rządu PO-PSL ukradziono Polakom około 250 mld złotych
22/03 [TYLKO U NAS] A. Macierewicz: Zastanawiam się, skąd wzięły się środowiska, które powołując się na formację narodową - są prorosyjskie, a nawet proputinowskie
 Duchowość, Religia, Kościół
23/03 Medytacje o Męce Pańskiej. SZYMON PIOTR
23/03 Daj szansę
23/03 Pielgrzymka obrońców życia na Jasną Górę
23/03 Biskupi zachęcają do podjęcia we wszystkich parafiach duchowej adopcji
22/03 Jak Benedykt zapowiedział swoją śmierć braciom. Posłuchaj fragmentu II księgi "Dialogów" św. Grzegorza Wielkiego
22/03 Teologia chodzenia


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł