Portal Czwartek - 1 pazdziernika 2020 Heloizy, Igora, Remigiusza     "Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym podaniem" - Owidiusz
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

2020-08-05 Próżna chwała

Swym drugim obliczem próżność kusi człowieka do kultu sukcesu: zdarzyć się może, że ktoś osiągnął pewien postęp w życiu duchowym lub rodzinnym, czy też w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Taki człowiek zaczyna zadawać sobie pytanie: kto tego dokonał?


Powiedzieliśmy sobie o tym, w jaki sposób człowiek wpadłszy w sidła demona acedii, ostatecznie jednak wiedziony diabelską pokusą decyduje się powrócić w objęcia demona obżarstwa. Wszelako Ewagriusz ostrzega nas, że ponad tymi sześcioma demonami, o których do tej pory mówiliśmy, królują dwa inne, niemniej groźne, które dążą do tego, aby człowiek miał fałszywy obraz samego siebie i złe wyobrażenie o Bogu. Bo tak naprawdę te dwie ostatnie złe myśli często cechują ludzi głęboko pobożnych; są to demon próżnej chwały i demon pychy.


Demon próżnej chwały ma dwa oblicza.


Z jednej strony myśl ta prowadzi człowieka do takich działań, które za cel mają wyłącznie własną korzyść. Próżna chwała ma zatem u Ewagriusza jakiś odcień interesowności, skupienia na samym sobie. Dotyka to wszystkich aktywności człowieka – zarówno relacji międzyludzkich, jak i relacji z Bogiem. Ktoś działający wedle podszeptów demona próżności (bo i tak można go nazwać) ma na oku nade wszystko własny interes, nie zważa na cel właściwy dla każdej czynności, ale kieruje się partykularną korzyścią. Taki egotyzm jest rzecz jasna zgubny. Ewagriusz pisze:


Rzut kamieniem nie dosięgnie nieba,

a modlitwa tego, kto chce się podobać

ludziom, nie dotrze do Boga.


Tu już nie chodzi o modlitwę – wyrzekanie się wad, wykorzenianie zła, upodabnianie się do Boga; celem jest kreacja własnego wizerunku. Kto wie, czy dzisiaj demon próżnej chwały nie namawia do tworzenia osobowości wirtualnych na forach internetowych i portalach społecznościowych. Człowiek nie akceptuje samego siebie i tworzy swoją ulepszoną wersję, zbierającą kolejne „lajki”; jest to jednak droga donikąd, gdyż nie można egzystować jedynie w sieci. Ważne jest, aby dostrzec ten aspekt: ulegający myśli pychy żyje na granicy załamania i rozpaczy, ponieważ z jednej strony nie akceptuje samego siebie, a z drugiej nie potrafi wykorzystać tych talentów, które istotnie posiada.


Swym drugim obliczem próżność kusi człowieka do kultu sukcesu: zdarzyć się może, że ktoś osiągnął pewien postęp w życiu duchowym lub rodzinnym, czy też w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Taki człowiek zaczyna zadawać sobie pytanie: kto tego dokonał? I odpowiada sobie pod wpływem żądzy splendoru: to ja, to jest mój sukces. Demon próżnej chwały kusi człowieka do tego, by zaczął widzieć źródło swojej siły i swego sukcesu w sobie samym, aż do stanu, w którym zacznie się chlubić z sukcesów, których wcale nie odniósł. Porażony próżnością przestaje dostrzegać, jak wiele zawdzięcza innym i samemu Panu Bogu, ponieważ zbytnio koncentruje się na sobie. Innymi słowy, o ile poprzednich sześć demonów próbowało, jak mówiliśmy na początku, przedstawić świat jako skarb, który należy posiąść, o tyle demon próżnej chwały pragnie budować fałszywy obraz człowieka w nim samym, łudząc go wizerunkiem siebie jako duchowego supermena, jako kogoś, kto jest specjalistą od spraw duchowych i potrafi poradzić sobie nie tylko z samym sobą, ale umie nadto wesprzeć innych ludzi w walce duchowej w ramach kierownictwa duchowego. Innymi słowy demon próżnej chwały jest uwodzicielem, takim, który nie pozwala nam trwać w pokorze (pokora to jest prawdziwy obraz samego siebie, mówienie prawdy o samym sobie), zmuszając nas raczej do tego, abyśmy wznosili zamki na lodzie. Demon fałszywej chwały jest tak niebezpieczny, gdyż atakuje z ukrycia, jest jak trucizna zawarta w dobrym owocu, jak podwodna skała, na którą wpada płynący spokojnie statek.


Rozmyślania o próżnej chwale mogą nas przerazić. Tym uważniej trzeba wracać do następujących słów mądrego abba Pojmena.


Pewien brat mówił do abba Pojmena: „Jeżeli daję bratu trochę chleba albo cokolwiek, szatani robią ten uczynek nieczystym, podsuwając mi intencję przypodobania się ludziom”. Starzec mu odpowiedział: „Choćby to i było dla przypodobania się ludziom, my jednak dajmy bratu to, czego mu potrzeba”. I opowiedział mu taką przypowieść: „W pewnej gminie było dwóch rolników: jeden z nich obsiał pole i zebrał plon lichy i zanieczyszczony, drugi zaś zaniedbał zasiewu i nie zebrał zupełnie nic. Gdy głód nadejdzie, który z nich przeżyje?”. Brat odrzekł: „Ten, który zebrał plon mały i zanieczyszczony”. Starzec mu powiedział: „Tak i my siejmy to nasze drobne i nieczyste ziarno, żeby w czasie głodu nie zginąć”.


Ku ostatecznej zagładzie tego, który uległ demonowi próżności, który uwierzył, że jest mistrzem życia duchowego, zjawia się demon najstraszniejszy – demon pychy.


Fragment książki Pomiędzy grzechem a myślą


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.
 


Osiem rodzajów złego życia to wybór ze współczesnych opracowań na temat teorii duchów zła Ewagriusza z Pontu. Autorzy próbują przełożyć nieraz trudny język filozofa na pustyni na treść zrozumiałą dla dzisiejszego czytelnika. Całość zakończona jest zbiorem apoftegmatów dotyczących ośmiu duchów zła. Przeszłość łączy się ze współczesnością, dzięki czemu mamy ogląd całości – ufamy, że przynajmniej dla niektórych nauka ascetyczna Ewagriusza pozwoli wyzwolić się z łańcuchów wad, które dewastują zarówno życie duchowe, jak i społeczne.


Żródło: cspb.pl,

mj

 Aktualności
30/09 Jakie funkcje posiada bieżnia magnetyczna?
30/09 Witaminy, czyli zdrowie prosto z apteki
01/10 [TYLKO U NAS] Red. G. Górny: W Polsce są przestrzegane prawa człowieka, ale nie ma zgody na nadawanie pewnych przywilejów określonym grupom tylko dlatego, że definiują się jako środowiska LGBT
01/10 [TYLKO U NAS] Prof. Z. Krysiak: Jest szansa na to, iż w roku 2022 będziemy blisko deficytu zerowego
30/09 [TYLKO U NAS] A. Gantner: Przeciętna rodzina marnuje jedzenie za 3 tys. zł rocznie
30/09 [TYLKO U NAS] J. Cabaj: Ideologia LGBT wkracza w bardzo brutalny, szybki i nachalny sposób w każdą dziedzinę życia dzieci. Nasza czujność jest jedynym gwarantem tego, że zdążymy w odpowiednim czasie zareagować
30/09 [TYLKO U NAS] A. Macierewicz: Nigdy prawica fundowana na wartościach chrześcijańskich i narodowych nie miała tak zdecydowanej większości, jak to się stało dzisiaj
 Duchowość, Religia, Kościół
01/10 Żywy przykład Makarego
01/10 Warunki przywództwa
30/09 Jak pokonać pokusę?
30/09 Postępowanie z winowajcą


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł