Portal Poniedziałek - 20 stycznia 2020 Fabioli, Miły, Sebastiana     "Czcesz być szczęśliwym? Naucz się przedtem cierpieć" - Iwan Turgieniew
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

2020-01-13 [TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Polacy widzą potrzebę ograniczeń w zakresie alkoholu, ale gdy przychodzi zdecydowanie reagować, ulegają

Polacy widzą potrzebę wprowadzenia ograniczeń lub skuteczniejszego egzekwowania dotychczasowych regulacji związanych z dystrybucją i spożyciem alkoholu. Jednakże, gdy przychodzi do podjęcia decyzji mających na celu zdecydowaną zmianę sytuacji, są przeciwko. Trwają w utrwalonych schematach. Nie chcą rezygnować ze źle pojmowanej wolności, która w takim rozumieniu jest de facto zniewoleniem – powiedział w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie Telewizji Trwam ks. bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.


Kiedy w 2017 roku zorganizowaliśmy Narodowy Kongres Trzeźwości pod hasłem: „Ku trzeźwości narodu”, wierzyliśmy i nadal wierzymy, że stanie się on początkiem zjednoczenia sił polskich rodzi, wspólnot Kościoła, instytucji państwowych i samorządowych w walce o odzyskanie wewnętrznej wolności wszystkich Polaków. Cieszymy się wspaniałym owocem kongresu, jakim jest Narodowy Program Trzeźwości proklamowany w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ciężko pracujemy, aby wdrożyć w życie jego założenia. Od nas wszystkich, w tym od wybranych przedstawicieli narodu i liderów społecznych, zależeć będzie, czy Polska nie utonie w oceanie alkoholu, który ją zalewa. Niezbędnym warunkiem poprawy sytuacji jest zmiana naszych obyczajów i zachowań. Z rozpitym społeczeństwem nie zrealizujemy wspaniałych projektów modernizacji Polski. Dlatego jednym z najistotniejszych obowiązków państwa i samorządów jest troska o trzeźwość narodu wyrażająca się między innymi przez likwidację reklamy, ograniczaniem fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu.


Warto przyjrzeć się wynikom ostatnio przeprowadzonych badań przez Centrum Badania Opinii Społecznej noszących tytuł: „Opinie Polaków o sprzedaży alkoholu”, które zostały przeprowadzone w październiku 2018 roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Zostało ono zrealizowane jeszcze przed pomysłem rządu na temat podwyżki akcyzy na alkohol. […] Wyniki tego badania wydają się niezwykle ciekawie.


Niemal powszechny jest pogląd, że nadużywanie alkoholu w Polsce jest wielkim problemem – tak twierdzi 91 proc. ankietowanych. Okazuje się, że prawie 60 proc. Polaków chce całkowitego zakazu reklamy alkoholu, w tym piwa. Ponad połowa ankietowanych chciałaby całkowitego zakazu sprzedaży tzw. małpek. Zdecydowana większość Polaków opowiada się za skuteczniejszym egzekwowaniem zakazu sprzedawania alkoholu nieletnim oraz zakazu sprzedaży alkoholu w miejscach publicznych. Wśród Polaków dominuje przekonanie, że ceny alkoholu są raczej niskie, wyraża je blisko 50 proc. badanych. Ponadto dziewięciu na dziesięciu ankietowanych popiera kampanie społeczne i kampanie edukacyjne, które mają na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwolennikami zmniejszenia liczby punktów całodobowej sprzedaży alkoholu są częściej niż pozostali badani biorący udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu. Na fakt, że nadużywanie alkoholu jest w Polsce bardzo dużym problemem częściej wskazują osoby praktykujące religijnie. Wynika to z faktu, że osoby praktykujące religijnie kierują się określonym systemem wartości, norm i zasad. […]


Te wyniki potwierdzają nasze codzienne doświadczenia w apostolstwie trzeźwości. Także dla tych, którzy już doświadczyli niewoli nałogów, życie wiarą jest szansą na odzyskanie wolności. Świadczą o ty liczne świadectwa, które głoszą także ludzie młodzi […].


Niestety stosunkowo najrzadziej nadużywanie alkoholu w Polsce jako bardzo duży problem postrzegają niewykwalifikowani robotnicy, uczniowie i studenci oraz badani o najniższych dochodach. Najczęściej alkohol w sklepach całodobowych i na stacjach benzynowych kupują uczniowie i studenci. Większość Polaków nie chciałaby ani zwiększania, ani zmniejszania liczby całodobowych punktów sprzedaży alkoholu.


Warto zauważyć, że ogólnie Polacy widzą potrzebę wprowadzenia ograniczeń lub skuteczniejszego egzekwowania dotychczasowych regulacji związanych z dystrybucją i spożyciem alkoholu. Jednakże, gdy przychodzi do podjęcia decyzji mających na celu zdecydowaną zmianę sytuacji, są przeciwko. Trwają w utrwalonych schematach. Nie chcą rezygnować ze źle pojmowanej wolności, która w takim rozumieniu jest de facto zniewoleniem. Nie mają odwagi przeciwstawić się terrorowi mniejszości Polaków o proalkoholowej mentalności. Są za edukacją, kampaniami społecznymi, ale mają problem z rezygnacją z dostępności fizycznej czy ekonomicznej alkoholu w imię przewrotnie rozumianej wolności.


Przed nami zatem jeszcze bardzo wiele pracy w trosce o trzeźwość naszego narodu.


radiomaryja.pl


Źródło: radiomaryja.pl,

mj

 Aktualności
20/01 Rząd pracuje nad strategią demograficzną
20/01 [TYLKO U NAS] Dr L. Pietrzak: Wiele dzieł sztuki skradzionych Polsce podczas II wojny światowej jest w prywatnych niemieckich kolekcjach
20/01 Fundacja Pomocy Humanitarnej ,,Redemptoris Missio" organizuje akcję, niosącą pomoc niesłyszącym kameruńskim dzieciom
19/01 Polscy senatorowie sprzeciwiają się zakłamywaniu historii przez Rosję
19/01 [TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz o dyskusji wokół ochrony życia nienarodzonych: Odmówienie człowiekowi człowieczeństwa ze względu na arbitralnie ustalone kryteria rozwoju jest znakiem totalitaryzmu
19/01 Ferie zimowe czasem liczniejszych kontroli placówek przez Państwową Inspekcję Sanitarną
19/01 Problem nadwagi wśród Polaków. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić podatek cukrowy
 Duchowość, Religia, Kościół
20/01 Zadanie firmy a sens życia / Firma i jej sens
20/01 Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
19/01 Serce pustyni, czyli spójrz na samego siebie / odcinek 3
19/01 Bóg wyrzucony z Kościoła i obecny wśród wykluczonych - czy to jest stan współczesnego Kościoła?
10/01 Osiem złych myśli i jak sobie z nimi radzić? Pobierz darmowego audiobooka


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł