Portal Środa - 3 czerwca 2020 Anatola, Leszka, Tamary      "Nie bój się tego, co nowe - chociaż ci mily spokój". Tytus Carus Lukrecjusz
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

2020-01-13 [TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Polacy widzą potrzebę ograniczeń w zakresie alkoholu, ale gdy przychodzi zdecydowanie reagować, ulegają

Polacy widzą potrzebę wprowadzenia ograniczeń lub skuteczniejszego egzekwowania dotychczasowych regulacji związanych z dystrybucją i spożyciem alkoholu. Jednakże, gdy przychodzi do podjęcia decyzji mających na celu zdecydowaną zmianę sytuacji, są przeciwko. Trwają w utrwalonych schematach. Nie chcą rezygnować ze źle pojmowanej wolności, która w takim rozumieniu jest de facto zniewoleniem – powiedział w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie Telewizji Trwam ks. bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.


Kiedy w 2017 roku zorganizowaliśmy Narodowy Kongres Trzeźwości pod hasłem: „Ku trzeźwości narodu”, wierzyliśmy i nadal wierzymy, że stanie się on początkiem zjednoczenia sił polskich rodzi, wspólnot Kościoła, instytucji państwowych i samorządowych w walce o odzyskanie wewnętrznej wolności wszystkich Polaków. Cieszymy się wspaniałym owocem kongresu, jakim jest Narodowy Program Trzeźwości proklamowany w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ciężko pracujemy, aby wdrożyć w życie jego założenia. Od nas wszystkich, w tym od wybranych przedstawicieli narodu i liderów społecznych, zależeć będzie, czy Polska nie utonie w oceanie alkoholu, który ją zalewa. Niezbędnym warunkiem poprawy sytuacji jest zmiana naszych obyczajów i zachowań. Z rozpitym społeczeństwem nie zrealizujemy wspaniałych projektów modernizacji Polski. Dlatego jednym z najistotniejszych obowiązków państwa i samorządów jest troska o trzeźwość narodu wyrażająca się między innymi przez likwidację reklamy, ograniczaniem fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu.


Warto przyjrzeć się wynikom ostatnio przeprowadzonych badań przez Centrum Badania Opinii Społecznej noszących tytuł: „Opinie Polaków o sprzedaży alkoholu”, które zostały przeprowadzone w październiku 2018 roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Zostało ono zrealizowane jeszcze przed pomysłem rządu na temat podwyżki akcyzy na alkohol. […] Wyniki tego badania wydają się niezwykle ciekawie.


Niemal powszechny jest pogląd, że nadużywanie alkoholu w Polsce jest wielkim problemem – tak twierdzi 91 proc. ankietowanych. Okazuje się, że prawie 60 proc. Polaków chce całkowitego zakazu reklamy alkoholu, w tym piwa. Ponad połowa ankietowanych chciałaby całkowitego zakazu sprzedaży tzw. małpek. Zdecydowana większość Polaków opowiada się za skuteczniejszym egzekwowaniem zakazu sprzedawania alkoholu nieletnim oraz zakazu sprzedaży alkoholu w miejscach publicznych. Wśród Polaków dominuje przekonanie, że ceny alkoholu są raczej niskie, wyraża je blisko 50 proc. badanych. Ponadto dziewięciu na dziesięciu ankietowanych popiera kampanie społeczne i kampanie edukacyjne, które mają na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwolennikami zmniejszenia liczby punktów całodobowej sprzedaży alkoholu są częściej niż pozostali badani biorący udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu. Na fakt, że nadużywanie alkoholu jest w Polsce bardzo dużym problemem częściej wskazują osoby praktykujące religijnie. Wynika to z faktu, że osoby praktykujące religijnie kierują się określonym systemem wartości, norm i zasad. […]


Te wyniki potwierdzają nasze codzienne doświadczenia w apostolstwie trzeźwości. Także dla tych, którzy już doświadczyli niewoli nałogów, życie wiarą jest szansą na odzyskanie wolności. Świadczą o ty liczne świadectwa, które głoszą także ludzie młodzi […].


Niestety stosunkowo najrzadziej nadużywanie alkoholu w Polsce jako bardzo duży problem postrzegają niewykwalifikowani robotnicy, uczniowie i studenci oraz badani o najniższych dochodach. Najczęściej alkohol w sklepach całodobowych i na stacjach benzynowych kupują uczniowie i studenci. Większość Polaków nie chciałaby ani zwiększania, ani zmniejszania liczby całodobowych punktów sprzedaży alkoholu.


Warto zauważyć, że ogólnie Polacy widzą potrzebę wprowadzenia ograniczeń lub skuteczniejszego egzekwowania dotychczasowych regulacji związanych z dystrybucją i spożyciem alkoholu. Jednakże, gdy przychodzi do podjęcia decyzji mających na celu zdecydowaną zmianę sytuacji, są przeciwko. Trwają w utrwalonych schematach. Nie chcą rezygnować ze źle pojmowanej wolności, która w takim rozumieniu jest de facto zniewoleniem. Nie mają odwagi przeciwstawić się terrorowi mniejszości Polaków o proalkoholowej mentalności. Są za edukacją, kampaniami społecznymi, ale mają problem z rezygnacją z dostępności fizycznej czy ekonomicznej alkoholu w imię przewrotnie rozumianej wolności.


Przed nami zatem jeszcze bardzo wiele pracy w trosce o trzeźwość naszego narodu.


radiomaryja.pl


Źródło: radiomaryja.pl,

mj

 Aktualności
03/06 Wraca ruch lotniczy
03/06 Trwają prace nad nowelizacją ustawy o IPN, by zbrodnie komunistyczne nie uległy przedawnieniu
03/06 Przed wakacjami nie będzie powrotu do szkół na tradycyjne zajęcia
03/06 [TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Epidemia ujawniła głęboki kryzys wiary. Jesteśmy na krawędzi utraty poczucia sacrum wobec najważniejszego sakramentu Kościoła
02/06 Nagonka na ministra zdrowia
02/06 [TYLKO U NAS] Prezydent RP do oo. redemptorystów z Torunia: Dziękuję przede wszystkim za dzieła, które budują polski patriotyzm i pamięć o tych, którzy byli bohaterami najstraszniejszych czasów
02/06 [TYLKO U NAS] Prezydent A. Duda: Bardzo wielu rodaków odczuło, że rodzina znalazła się na pierwszym miejscu zainteresowania polskich władz w ciągu ostatnich 5 lat i dla mnie też to było ogromnie ważne
02/06 Czas pielgrzymowania do Królowej Polski
 Duchowość, Religia, Kościół
03/06 Red. M. Rutkowska w ,,Naszym Dzienniku": Czy Kościół, dając tak szerokie pole do działania środowiskom lewicowym, własnymi rękami nie kręci bicza na swoją głowę?
02/06 Odrodzenie wspólnoty Kościoła po epidemii


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł