Portal Środa - 18 wrzesnia 2019 Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

2019-05-20 Pytanie o prawdziwą naturę człowieka. Czytamy Diadocha z Fotyki [konferencja 7] Jak czytać "Filokalię"?

Nie tak dawno w naszym opactwie rozpoczął się cykl spotkań Wprowadzenie do „Filokalii”które prowadzi Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki.


Diadoch z Fotyki (ok. 400 – ok. 485) wraz z Ewagriuszem i Pseudo-Makarym należy do wielkich poprzedników bizantyńskiego hezychazmu. Był mnichem, następnie biskupem Fotyki, miasteczka w starożytnym Epirze, w dzisiejszej północnej Grecji. Uczestniczył w Soborze Chalcedońskim w 451 roku. Jest autorem bardzo cenionych na Wschodzie Stu rozdziałów o doskonałości oraz kilku mniejszych pism.


Istotny motyw jego nauczania stanowi wewnętrzne doświadczenie bliskości i miłości Stwórcy. Zwracał uwagę na odczucie obecności Ducha Świętego w sercach. Zachęcał do ustawicznej pamięci o Bogu, która pomaga zespolić duszę rozbitą przez grzech oraz wewnętrznie doświadczyć łaski.


Pamięć ta wyraża się w skupieniu na świętym i chwalebnym Imieniu Boga, na jego rozważaniu w głębi serca. Należy też wołać nieustannie: „Panie Jezu” (rozdz. 59) lub: „Panie Jezu Chryste” (61). Ustawiczne wspominanie Boga przeradza się w modlitwę, którą później nazywano „Jezusową”, polegającą na ciągłym wzywaniu Imienia Zbawiciela.


Diadoch podkreślał rolę Ducha Świętego w życiu wewnętrznym. Przeciwko mesalianom bronił wartości sakramentu chrztu. Jego definicję wiary chrześcijańskiej jako osobistego doświadcze­nia przyjął Symeon Nowy Teolog, a także inni bizantyńscy pisarze ascetyczni (Tekst pochodzi z publikacji Filokalia. Teksty o modlitwie serca)


Jak czytać „Filokalię”? stanowi wprowadzenie do pierwszego polskiego wydania Filokalii, którego publikacji podjęło się Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, a którego redaktorem głównym jest ojciec Szymon Hiżycki. Do tej pory udało nam się opublikować tylko 3 autorów z I tomu – Pseudo-Antoniego WielkiegoIzajasza Anachoretę św. Hezychiusza z Synaju.


O. dr Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Materiały uzupełniające:

Źródło: ps-po.pl,

mj © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł