Portal Poniedziałek - 20 maja 2019 Bazylego, Bernardyna, Krystyny      "Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich". Mikołaj Gogol
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

2019-03-11 Rozliczenie PIT osób niepracujących - obowiązki i regulacje

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczenie roczne PIT obowiązuje osoby, które osiągnęły przychody w danym roku podatkowym. (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 8. Zeznania podatkowe).

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy

Podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy nie osiągnęli w danym roku podatkowym zupełnie żadnego przychodu, czyli osoby niepracujące będące na utrzymaniu np. współmałżonka, uczniowie lub studenci, których utrzymują rodzice, nie mają obowiązku rozliczenia PIT.  W myśl aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych nie muszą sporządzać zeznań, w których przychód, dochód i podatek wynoszą zero. Nie składają więc żadnych deklaracji podatkowych.

Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców. Osoby prowadzące własną firmę mogą zawiesić działalność, ale nawet w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej przez cały rok muszą złożyć deklarację podatkową. Składają wtedy zerowy PIT (wpisują zera w rubrykach przychodów, dochodów i podatku).

Zerowy pit w sytuacji braku przychodów

Przepisy podatkowe nie zabraniają złożenia deklaracji zerowej podatnikom, którzy nie osiągnęli żadnych przychodów. Zdarzają się przypadki, że podatnicy wypełniają formularz i wpisują zera w miejscach przeznaczonych na wpisanie przychodu, dochodu, podatku. Czynią to, aby uniknąć ewentualnych wezwań do urzędu skarbowego i składania wyjaśnień, dlaczego nie wpłynęło do organu fiskalnego ich rozliczenie roczne pit.

Inną przyczyną złożenia zerowego pita może być potrzeba uzyskania zaświadczenia o dochodach, a właściwie o ich nieuzyskaniu w danym roku podatkowym. Urząd skarbowy na podstawie takiej deklaracji może wystawić odpowiednie zaświadczenie na wniosek podatnika. W przypadku, gdy urząd nie otrzyma żadnego rozliczenia pit podatnika wnioskującego o zaświadczenie, nawet zerowego, może co najwyżej zaświadczyć że podatnik nie złożył zeznania rocznego.

Warto przy tym pamiętać, że urząd nie wydaje zaświadczenia od ręki, musi mieć czas na sprawdzenie zeznania, nawet jeśli jest to zerowa deklaracja. Trzeba więc złożyć pit wcześniej.

Bezrobotni a obowiązek składania PIT

Osoby niepracujące, zarejestrowane jako bezrobotne i otrzymujące z urzędu pracy zasiłek dla bezrobotnych, dostaną z urzędu jako płatnika PIT-11 (roczną informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych). Na podstawie tej informacji mają obowiązek rozliczyć swój PIT-37 tak jak wszyscy podatnicy do końca kwietnia.

Inaczej jest w przypadku zasiłków z ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia z pomocy społecznej wolne są od podatku dochodowego. Osoby niepracujące, które żyją tylko z zasiłków z MOPS-u i nie mają innych źródeł utrzymania, nie składają więc deklaracji PIT.

Niepracujący małżonkowie

Polskie prawo podatkowe przewiduje możliwość wspólnego rozliczenia PIT małżonków, również w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków jest osobą niepracującą.  W takim przypadku małżonkowie składają jedną wspólną deklarację podatkową, w której przychody niepracującego współmałżonka wykazywane są jako zerowe.

Rozliczenie PIT z małżonkiem niepracującym jest nawet bardziej korzystne niż ze współmałżonkiem pracującym i osiągającym dochody.

Wspólne rozliczenie małżonków należy złożyć do 30 kwietnia na formularzu PIT-36.

Niepracujące wdowy i wdowcy

W przypadku, gdy zmarły miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, pobierał zasiłek przedemerytalny lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jego rodzina może otrzymać rentę rodzinną, m.in. owdowiały współmałżonek spełniający określone wymogi.

Renta jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS, KRUS. Otrzymując takie świadczenie osoba niepracująca podlegająca obowiązkowi podatkowemu otrzymuje z organu rentowego informację na druku PIT-40A/11-A o wysokości wypłaconego świadczenia. Jest to rozliczenie, które organ rentowy przekazuje też do organu podatkowego. Podatnik nie musi, chociaż może złożyć własną deklarację PIT, jeśli chce skorzystać z ulg podatkowych i przekazać 1% dla OPP.

Silesian


 Aktualności
20/05 [TYLKO U NAS] B. Szydło: Unia Europejska znajduje się w ogromnym kryzysie, z którego musi się odrodzić i pójść do przodu, a największą siłą jest rodzina
20/05 [TYLKO U NAS] Prof. M. Piotrowski: Niemal wszyscy politycy PiS i KE przy okazji 15. rocznicy wejścia Polski do UE starali się prześcigać w prounijności
20/05 [TYLKO U NAS] B. Szydło: Polska została przez Komisję Europejską mocno upodobana jako ten kraj, który musi być karcony za zmiany i reformy
19/05 [TYLKO U NAS] Cz. Hoc: Do naszej Ojczyzny lgną już inne państwa, ponieważ widzą, że Polska będzie wolności narodów chorążym
19/05 Premier M. Morawiecki: obecny rok szkolny zakończy się w środę 19 czerwca
19/05 [TYLKO U NAS] Ks. Prof. P. Bortkiewicz: Plan Spinellego jest dzisiaj faktycznym projektem nowego, komunistycznego superpaństwa, jakim jest UE
17/05 Szukaj informacji na temat kodów rabatowych i oszczędzaj
 Duchowość, Religia, Kościół
20/05 Wybory
20/05 Pytanie o prawdziwą naturę człowieka. Czytamy Diadocha z Fotyki [konferencja 7] Jak czytać "Filokalię"?
19/05 Chwała i ucisk // 5. Niedziela Wielkanocna
19/05 Ewangelia na V Niedzielaę Wielkanocną


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł