Portal Piatek - 18 stycznia 2019 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokor± wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

2018-11-09 Wspólne ¶piewanie hymnu #kiedymyzyjemy

Dzisiaj o godz. 11.11 w ponad 22 tysi±cach szkół uczniowie i nauczyciele od¶piewaj± hymn narodowy. To inicjatywa resortu edukacji narodowej. Równolegle w internecie trwa akcja nauki polskiego hymnu, tak by wyeliminować najczęstszy bł±d.


Józef Wybicki pisał: „Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy”. Zwrot „nie umarła” potem został zmieniony na „nie zginęła”, ale już słowo „kiedy” zawsze było czę¶ci± polskiego hymnu.To słowo nigdy nie było zmieniane. To jest rusycyzm, który się pojawił pod koniec XIX wieku i jest najzwyklejszym błędem – tłumaczy Przemysław Rey z Muzeum Hymnu Narodowego.To lekcja, która poszła w Polskę za spraw± akcji „Kiedy my żyjemy”. Wł±czyli się w ni± kibice Legii [zobacz], ale też sportowcy: Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Stefan Hula [zobacz] oraz postaci znane z mediów, jak Przemysław Babiarz.


Tę poprawn± wersję hymnu dzisiaj będzie można usłyszeć w całej Polsce, za spraw± akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej.– Zakładali¶my już w marcu bicie rekordu, ¶piewania 4-zwrotkowego hymnu polskiego, 9 listopada w pi±tek o godz. 11:11 – mówi minister Anna Zalewska. W całej Polsce hymn od¶piewaj± miliony dzieci i nauczycieli.


– Mamy zgłoszenia ponad 22 tys. szkół. Również 75 szkół zagranic± – akcentuje minister.Przygotowania trwaj±, bo to poważny sprawdzian dla uczniów, również tych ze Szkoły Podstawowej w Suchowoli.– Dzieci nauczyły się przede wszystkim całego hymnu, znaj± 4 zwrotki – podkre¶liła – Marta Kaczorowska, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Suchowoli.Jutro o godz. 11:11 hymn od¶piewaj± też parlamentarzy¶ci. Specjalny apel minister Anny Zalewskiej trafił do marszałka Sejmu.– Jeszcze nigdy wcze¶niej, w polskiej historii, taka liczba Polek i Polaków, nie ¶piewała hymnu Mazurka D±browskiego – wskazuje Piotr Wasilewski z Rady Dzieci i Młodzieży przy resorcie edukacji, bo to stamt±d popłyn±ł pomysł o wspólnym od¶piewaniu hymnu.TV Trwam News/RIRM


¬ródło: radiomaryja.pl, 9 listopada 2018

mj © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł