Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obej¶ć bez wielu rzeczy, ale nie może się obej¶ć bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

2018-07-16 Madryt: architektura sakralna dla niewidomych

Muzeum Tyflologiczne w Madrycie otworzyło specjaln± wystawę religijn± dla osób niewidomych. Mog± dotkn±ć np. makiet katedry w Santiago de Composteli czy Jerozolimy. Pierwsze wrażenia s± bardzo pozytywne.


Madryckie muzeum, które należy do Krajowej Organizacji Hiszpańskich Niewidomych ONCE przygotowało szereg makiet znanych ¶wi±tyń jak np. katedry w Burgos i Santiago de Composteli, bazylika Swiętej Rodziny (Sagrada Familia) w Barcelonie czy Swięta Zofia w Istambule, a także całych miast jak Jerozolima i Toledo. Osoby niewidome mog± zobaczyć te zabytki poprzez dotyk. Aby do¶wiadczenie było jak najbardziej realne, do wykonania  makiet użyto takich samych lub podobnych materiałów, z jakich s± oryginały.


“Fakt, że osoba niewidoma może zobaczyć katedrę czy inn± budowlę jest czym¶ niezwykłym” mówi Ignacio Segura, przewodnicz±cy Konfederacji Niewidomych Katolików (Confederación de Ciegos Católicos CECO). “Mieć makietę przed sob± oznacza dla nas bardzo dużo, ponieważ możemy dotkn±ć i wdychać tę sam± historię, jak± Ko¶ciół zostawił na przestrzeni wieków. Nie chodzi tylko o dotknięcie makiety Ziemi Swiętej, ale o zdanie sobie sprawy z tego, że Ko¶ciół przez 20 wieków kształtował kulturę ¶wiata. Ponadto oprócz kultury ważny jest też wymiar duchowy”, podkre¶la Ignacio Segura.


o. Marek Raczkiwicz CSsR – Hiszpania


¬ródło: radiomaryja.pl, 15 lipca 2018

mj © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł